Informācija par jahtu ostu pieteikumu iesniegšanas kārtību Zilā Karoga saņemšanai-

Zilā Karoga programmas koordinatori Latvijā ir sagatavojuši vadlīnijas Zilā Karoga Latvijas ostām, kā ar izstrādājuši pieteikuma anketu. Pieteikšanās termiņš Zilā karoga saņemšanai  ir 3. marts. Sīkāka informācija par Zilā Karoga programmu tiks sniegta speciāli organizētā seminārā, kas notiks februārī, Vides ministrijā.

Zilā Karoga programmu peldvietām un jahtu ostām īsteno sabiedriska bezpeļņas organizācija Foundation for Environmental Education (FEE), kuru Latvijā pārstāv nodibinājums “Vides izglītības fonds”. Zilā Karoga programma aizsākās 1985. gadā Francijā. Eiropā programma ir paplašinājusies, sākot ar 1987. gadu un ar Dienvidāfrikas iesaistīšanos šajā ekosertifikācijas sistēmā 2001. gadā tā uzsāka arī globālu paplašināšanos. Patreiz jau vairāk kā četrdesmit pasaules valstīs plīvo Zilais Karogs. 

Programmas mērķis ir veicināt piekrastes teritoriju ilgtspējīgu attīstību, nodrošinot augstu ūdens kvalitātes, drošības, vides pārvaldes un vides izglītības standartu piemērošanu. Programma tuvina tūrisma un vides sektorus gan vietējā, gan reģionālā, gan nacionālā līmenī. Gadu gaitā Zilā Karoga programma ir kļuvusi par ļoti plaši zināmu un augsti vērtētu ekomarķējumu gan tūristu, gan tūrisma uzņēmēju starpā.

Zilā Karoga jahtu ostai ir jābūt aprīkotai ar piestātnēm vai pontoniem viesu jahtām. Tā var būt kā daļa no lielākas ostas, kurā notiek arī citas aktivitātes, ja Zilā Karoga jahtu osta ir skaidri atdalīta no pārējās teritorijas. Jahtu osta var atrasties gan piekrastē, gan iekšzemes ūdenstilpnēs. Jahtu ostā ir jābūt visai kritēriju izpildei nepieciešamajai infrastruktūrai. Tajā ir jābūt noteiktai par Zilā Karoga un vides jautājumiem atbildīgajai personai / darbiniekam. Jahtu ostai ir jābūt pieejamai iepriekš neizziņotai Zilā Karoga kontroles vizītei. 

Vadlīnijas [^fails-136-l-n-n-n^]

Pieteikuma anketa [^fails-135-l-n-n-n^]

Uncategorized

Leave a Reply