Atsākam mācīties-

Usmas jahtkluba kvalifikācijas komisija 2010.gada janvārī uzsāks konsultācijas pretendentiem ""Jahtu vadītājs piekrastes ūdeņos"" kvalifikācijas pārbaudījumam.Pirmā konsultācija 9.janvārī plkst.10:00 Ugāles vidusskolā.Mācību materiālu iegādei lūdzam veikt priekšapmaksu 20 Ls, ieskaitot to Usmas jahtkluba norēķinu kontā: Biedrība ""Usmas jahtklubs"" REģ.nr.40008022576 A/S SEB banka, kods UNLALV2X konts LV 75 UNLA 0050 0090 9325 1  ar norādi ""Samaksa par mācību līdzekļiem"".
Mācību maksa – 30 Ls, jāizdara konsultāciju procesā. Sīkāka informācija pa tel.29339445 Ilmārs Lakšs.

Uncategorized

Leave a Reply