Biedra nauda

Biedra nauda 85 EUR – gada maksa

Biedra nauda pensionāriem un jaunbiedriem (lidz 21 gadu vecumam) 30 EUR – gada maksa

Jahtas  stāvvieta 75 EUR – gada maksa

 

Maksājumus var pārskaitīt uz sekojošu kontu:

BIEDRĪBA USMAS JAHTKLUBS

Reģistrācijas numurs: 40008022576

Banka: A/S SEB banka

Konts: LV75UNLA0050009093251