Rekvizīti

Biedrība “USMAS JAHTKLUBS”
Reģistrācijas nr. 40008022576
Juridiskā adrese: “Birzes”, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615
Banka: A/S SEB banka
Bankas kods: UNLA LV 2X
Norēķinu konts: LV 75 UNLA 0050 0090 9325 1
Pārstāvis: Staņislavs Backāns ( Tel. 29216328 )
Telefons: 29283489
E-pasta adrese:  iluta@usmasjahtklubs.lv
Mājaslapa: www.usmasjahtklubs.lv
E-pasts: silkool@inbox.lv; iluta@usmasjahtklubs.lv